УкраїнськаРусский
Грузоперевозки — перевозка грузов — УТС
Головна
Про нас
Статті
Умови вступу
Новини
Логістика
Міжнародні перевезення
Вантажні перевезення
Контакти
Концепція розвитку ТДК України до 2015 року і подальший період
Положення про регіональні та галузеві осередки УТС
Установчі документи УТС
Питання-вiдповiдь

Сайт знаходиться на реконструкції

Про нас

Громадська організація «Український транспортний союз»   є громадською організацією, що об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх учасників для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх учасників, самоврядування, законності, виборності  та підзвітності органів управління, гласності в роботі. Участь в Організації  є добровільною. Вона є індивідуальною.                       

Індивідуальними учасниками Організації можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років і є громадянами України та іноземні громадяни,  які мають закінчену вищу освіту та професійна діяльність яких безпосередньо пов’язана  із систематичним виконанням спеціалізованих функцій  у транспортній галузі з практичним досвідом не менше 2 років. Відповідність практичного досвіду та кваліфікації майбутнього учасника, який подає заяву  на вступ до Організації, вимогам участі в Організації підтверджується рекомендаціями учасників Організації.  

Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх учасників.  


Основними завданнями Організації є:  

·                    представлення та захист інтересів учасників Організації в органах державної влади, установах  і організаціях, у засобах масової інформації;

·                    дослідження та прогнозування розвитку національного  та міжнародного ринків транспортних послуг;

·                    координація зусиль учасників Організації у сфері надання транспортних послуг;

·                 організація співробітництва між учасниками Організації та іншими учасниками національного та міжнародного ринків транспортних послуг;

·                    аналіз нормативно-правових актів України з питань, що впливають  на діяльність та розвиток транспортно-дорожнього комплексу, дослідження соціально-економічних наслідків їх впровадження;

·                    розробка та внесення пропозицій та зауважень до проектів нормативно-правових актів з питань діяльності у сфері транспорту до органів державної влади;

·                    розробка та внесення пропозицій та зауважень про зміни  та доповнення до чинних нормативно-правових актів з питань діяльності   у сфері транспорту до органів державної влади;

·                    співпраця з органами державної влади у розробці та розгляді питань, пов’язаних з діяльністю транспортно-дорожнього комплексу України;

·                    координація зусиль учасників Організації та надання допомоги в сфері захисту соціально-економічних інтересів працівників транспортно-дорожнього комплексу України;

·                    надання економічної, правової та іншої консультативної допомоги учасникам Організації;

·                    здійснення інформаційного забезпечення учасників Організації,  видання бюлетенів та довідників, організація конференцій, семінарів, тощо;

·                    співпраця з Міністерством інфраструктури України у сфері розробки та впровадження основних напрямків транспортної політики;

·                    вивчення та сприяння вирішенню проблем, пов’язаних з функціонуванням транспорту;

·                    сприяння досягненню економічного, соціального і екологічного розвитку транспортної галузі шляхом підвищення рівня продуктивності, безпеки дорожнього руху, тощо;

·                    сприяння формуванню дієвої та авторитетної галузі фахівців у транспортній галузі відповідно до  професійних засад;

·                    сприяння створенню позитивного іміджу та репутації професій  та фахівців транспортної галузі у широкої громадськості, інвесторів, роботодавців, керівників організацій, органів державної влади України;

·                    утвердження у роботі учасників Організації професійних  стандартів, затверджених Організацією;

·                    сприяння забезпеченню високого рівня підготовки та підвищення кваліфікації фахівців транспортної галузі у навчальних закладах України;

·                    сприяння розвитку зв’язків Організації з міжнародними  та національними професійними організаціями у транспортній галузі;

·                    створення ділового механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування учасників Організації;

·                    здійснення відповідно до вимог чинного законодавства України іншої діяльності, спрямованої на досягнення мети, визначеної  цим Статутом. 


Для реалізації своєї діяльності ГО «УТС» має право:

·                    бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові  і немайнові права та нести зобов’язання відповідно до вимог чинного законодавства України;

·                    представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх учасників в органах державної влади та в неурядових організаціях;

·                    ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об'єднання, організації, надавати допомогу у їх створенні;

·                    одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності та реалізації своєї мети;

·                    звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових  та службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

·                    одержувати у порядку, визначеному чинним законодавством України, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

·                    брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV  із змінами та доповненнями;

·                    співпрацювати з іншими громадськими організаціями, державними та недержавними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, які сприяють досягненню мети Організації; 

·                    здійснювати відповідно до чинного законодавства України підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому чинним законодавством України, юридичні особи для досягнення мети Організації та виконання нею її статутної діяльності;

·                    набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю  для здійснення своєї мети, завдань та статутної діяльності Організації  в порядку, визначеному чинним законодавством України;

·                    одержувати та використовувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутної діяльності Організації; 

·                    отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, членських, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків учасників), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій та за рахунок коштів, набутих в результаті підприємницької діяльності Організації та/або створених нею юридичних  осіб,          а також пасивні доходи та надходження від своєї основної діяльності   та спрямовувати фінансування на виконання статутної мети Організації;

·                    вільно поширювати та розповсюджувати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю Організації, пропагувати свої ідеї та мету;

·                    засновувати  з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації та інші юридичні особи в порядку, встановленому чинним законодавством України;

·                    проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

·                    організовувати та проводити змагання, турніри, інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т. ч. міжнародних;

·                    здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

·                    брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

·                    брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів,  що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій  з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

·                    здійснювати просвітницьку та учбову-методичну діяльність;

·                    вступати у спілки, асоціації та інші обєднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі  з іноземними партнерами;

·                    обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами  з організаціями зарубіжних країн;

·                    здійснювати інші права, не заборонені чинним законодавством України. 

Органи управління ГО «УТС»:

 

Загальні збори учасників Організації

 

Правління Організації

 

Президент Організації

 

Ревізійна комісія Організації

 

Дирекція Організації

Коментарі
Додати новий
+/-
Додати коментар
Ім`я:
Email:
 
Заголовок:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Set this checkbox:

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ВАНТАЖІВ

Учасники союзу за допомогою найкращих логістичних розробок організують
перевезення будь-яких вантажів, як по Україні так і у міжнародному сполученні.


Email: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.    Факс: (044) 201-02-30

 

©  УТС - Український Транспортний Союз, 2010- Головна сторінка - Мапа сайту
Грузоперевозки - УТС Адрес:
ул. Щорса 11 Киев Украина
Телефон: 044 201 5401 http://www.uts.in.ua/
УТС - Український Транспортний Союз Контакти